PL EN FR DE

ENERGO - EKO - SYSTEM Sp. z o.o.

Energo – Eko – System Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą inżynierską działającą na polskim rynku od 1991r., która wdrożyła, produkuje i udoskonala własne technologie transportu pneumatycznego Transfluid. Wizerunek firmy tworzy wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska z dużym doświadczeniem technicznym i długoletnią praktyką, wykorzystująca nowoczesne systemy projektowania i wspomagania komputerowego.Dostarczamy oraz uruchamiamy instalacje transportu pneumatycznego i magazynowania materiałów drobnoziarnistych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesu inwestycyjnego od projektowania, poprzez dostawy i nadzór nad montażem, do rozruchu instalacji włącznie.Zakres zainteresowań specjalistów EES obejmuje odbiór popiołów z kotłów i spod odpylaczy, transport pneumatyczny na bliskie i dalekie odległości do stacji pośrednich i zbiorników retencyjnych o pojemnościach liczonych w tysiącach ton, a także załadunek na samochody i wagony kolejowe w postaci suchej lub zwilżonej.Własne i sprawdzone rozwiązania umożliwły zrealizowanie wielu nowoczesnych obiektów z urządzeniami pracującymi w najtrudniejszych warunkach.Wszystkie elementy technologiczne składające się na systemy transportu pneumatycznego EES stanowią opracowania własne firmy.