PL EN FR DE

ENERGO - EKO - SYSTEM Sp. z o.o.

Energo – Eko – System Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą zaworów oraz specjalistycznych urządzeń dla instalacji transportu pneumatycznego,
w nowoczesnej technologii TRANSFLUID.Wszystkie elementy technologiczne składające się
na systemy transportu pneumatycznego EES stanowią opracowania własne firmy.

PRODUKUJEMY:

 • pompy transportu pneumatycznego;
 • zamknięcia dzwonowe;
 • zasuwy pyłowe;
 • zasuwy nożowe;
 • zawory wylotowe klapkowe;
 • zawory czaszowe;
 • przepustnice niskociśnieniowe;
 • przerzutki rurociągowe;
 • przerzutki zbiornikowe;
 • rynny aeracyjne;
 • skrzynki spulchniające;
 • teleskopy załadowcze;
 • klapy bezpieczeństwa;
 • próbobiorniki;
 • i inne
pompa transportu pneumatycznego zamknięcie dzwonowe zasuwa pyłowa zasuwa nożowa zawór wylotowy klapkowy zawór czaszowy przepustnica niskociśnieniowa przerzutka rurociągowa przerzutka zbiornikowa rynna aeracyjna skrzynka spulchniająca teleskop załadowczy klapa bezpieczeństwa próbobiornik