PL EN FR DE

ENERGO - EKO - SYSTEM Sp. z o.o.

ENERGO-EKO-SYSTEM Sp. z o.o. oferuje kompleksowo nowoczesne układy transportu pneumatycznego materiałów sypkich o nazwie TRANSFLUID. System tworzą zunifikowane konstrukcyjnie urządzenia transportowe, specjalistyczna armatura oraz odpowiednio zaprogramowana aparatura sterownicza.Zastosowanie technologii TRANSFLUID transportu pneumatycznego skierowane jest do:

 • elektrowni;
 • cementowni;
 • zakładów wapienniczych;
 • hut i procesów przetwórczych w przemyśle hutniczym;
 • koksowni;
 • przemysłu chemicznego;


WYKONUJEMY:

 • projekty technologiczne;
 • transport na bliskie i dalekie odległości do stacji pośrednich i zbiorników retencyjnych o pojemnościach liczonych w tys. ton;
 • załadunek na samochody i wagony kolejowe w postaci suchej i zwilżonej;
 • pełne systemy sterowania procesem technologicznym;
 • nadzory nad montażem;
 • rozruchy instalacji transportu pneumatycznego w zakresie materiałów sypkich;


PRODUKUJEMY:

 • własne urządzenia ciśnieniowe;
 • własną armaturę i urządzeń specjalistyczne;
 • zbiorniki magazynowe;
 • sprężarkownie.


Realizujemy kompletne instalacje dla obiektów nowoprojektowanych i modernizowanych.